شرکت لبنیات طراوت برای تامین نیازمندیهای خود برخی از مشاغل را به صورت پیمانی واگذار می نماید.


*
*
*
*
*

نیازمندیها


عنوان شغل شرایط درآمد روزانه(ريال) روزهای کاری
راننده داشتن نیسان یخچال دار 3000000 هر روز به غیر از جمعه ها
نمایندگی کرج داشتن دفتر و خودرو یخچالدار پورسانت هر روز به غیر از جمعه ها