*
*
*
*
*

شغل مورد نظر خود را انتخاب کنید


عنوان شغل ساعات کار زمان کار ایام هفته
سمپلر یا پروماتور سوپرمارکتها پنج ساعت 21-16 هر روز به غیر از یک روز وسط هفته
سمپلر یا پروماتور فروشگاه زنجیره ای شش ساعت 22-16 هر روز به غیر از یک روز وسط هفته

درآمد شغلی


مبلغ دریافتی به ریال نسبت به میزان فروش
شرح عالی خوب متوسط
دریافتی به ازای هرساعت کارکرد 120,000 100,000 90,000
ایاب ذهاب به ازای هر روز 200,000 150,000 120,000